Generera hållbar el med låg miljöpåverkan genom solceller

Den som vill slå ett slag för miljön och bli mer hållbar kan göra mycket. Att exempelvis återvinna, källsortera, dra ner på onödiga bil- och flygresor eller införa köpstopp på fast-fashion är alla goda sätt att dra ner på sin miljöpåverkan. Oavsett hur mycket man försöker minska sitt koldioxidavtryck så är dock fortfarande elförbrukningen i våra hem något som leder till stora fossila utsläpp.

Man kan visserligen försöka se till att köpa sk ”grön el” från sin elleverantör, men detta kan ofta vara krångligt och dyrt. Dessutom kan man då aldrig vara säker på att just den elen man själv får produceras på hållbart väg. Om man vill vara helt säker på att ens hus drivs på klimatvänlig väg så bör man istället investera i solceller. Solenergi har en låg miljöpåverkan och går att installera direkt på sitt tak eller tomt.

Det finns många olika miljövänliga energikällor – varför solenergi?

Solceller är en av de allra miljövänligaste energikällorna vi har tillgång till – och dessutom det perfekta valet för privatpersoner som vill minska sin klimatpåverkan i vardagen. Det finns visserligen gott om andra miljövänliga energikällor. Dessa inkluderar exempelvis vindkraft, vågkraft eller värmekraft, och även om de är utmärkta komplement till solkraft så kräver de alla en avsevärd grundinvestering och är skrymmande att anlägga. Privatpersoner har på grund av detta svårt att investera i anläggningar som nyttjar andra miljövänliga energikällor. 

Solenergi är å andra sidan både enkel och billig att installera. Att generera sin egen el är till att börja med en sund ekonomisk investering. Genom att skaffa sig solceller kan man avsevärt sänka sin elräkning under åratal framöver. De som oroar sig över produkternas hållbarhet kan dessutom känna sig lugna, då solceller har en effektgaranti på 25 år eller mer. Solcellerna fungerar dessutom ofta långt längre än dessa 25 år, om än med viss degradering i deras effektivitet. 

Detta innebär att en investering i solceller kommer fortsätta att betala sig för dig i årtionden framöver. Om du inte använder all den energi du producerar kan du även sälja tillbaka elektricitet direkt till elnätet. På så sätt kan du få betalt av din elleverantör istället för att behöva betala – och kan se fram mot elräkning varje månad. För den som har ett långsiktigt synsätt blir det därför en mycket god ekonomisk ekvation att investera i solceller.

Solenergi miljöpåverkan

Utöver detta så är det en god gärning för miljön att ha tillgång till ren energi. Vid energiförsörjning med solenergi är miljöpåverkan nära noll. Detta beror på att solceller kräver lite till inget underhåll. I vissa fall kan man behöva rengöra sina solceller från smuts då och då, men de tär inte på miljön. Den enda negativa miljöpåverkan solenergi har är vid tillverkningen av själva panelerna.

Solcellstillverkare runt om i världen arbetar löpande för att denna process ska bli mer klimatsmart och tära mindre på miljön. Produktionen av solcellers miljöpåverkan är dock redan idag oerhört låg sett till de klimatmässiga fördelar ren energi ger. I regel så tar det ungefär två och ett halvt år för en solcell i norra Europa att producera den motsvarande mängd energi som gick åt vid tillverkningen. Om man antar att en solcell ”bara” håller i 25 år betalar denna investering för klimatet av sig tiofaldigt.

Solceller tillverkas vanligtvis från kisel, vilket är ett oerhört vanligt grundämne. Faktum är att kisel är det näst vanligaste ämnet i hela jordskorpan. Därmed behöver man inte heller oroa sig för att materialet som solceller tillverkas av ska ta slut. Man bör snarare oroa sig om att de fossila bränslen, som solenergi ersätter, kommer ta slut – och vilka effekter fossil elproduktion har på vår miljö, luft och klimat.

Ta kontroll över din strömförsörjning

Att vara klimatsmart är långt från den enda goda anledningen för att investera i solceller. Man får dessutom ökad kontroll över din strömförsörjning när du bokstavligt talat producerar din egen el. Det kan kännas befriande att man själv har möjligheten att stå för sin elproduktion om man hamnat i en dispyt med sin elleverantör eller bara vill ha mer kontroll över sin strömförsörjning. En uppsättning solceller är därtill en perfekt kombination om man redan kör elbil. Hur många kan säga att de kör till jobbet på egenproducerat bränsle?

I grund och botten så handlar solceller om huruvida man vill ta vara på solens energi och spara pengar, hjälpa miljön och få ökad kontroll över sin elförsörjning. Den enda nackdelen är att det är en stor grundinvestering för att köpa solceller – men denna får man tillbaka över åren, och mer därtill. Dessutom får man finansiell stöttning från statens etableringsstöd för solcellsanläggning. 

Med andra ord så finns det ingen god anledning för att avstå från att investera i solceller redan idag. Sverige är ett utmärkt land för solceller – men ligger fortfarande bakom exempelvis Danmark och Tyskland i utbyggnaden av privata solceller. Se till att vara del av den hållbara solenergi-revolutionen!